Hållbar matglädje direkt till din dörr!

Ecovivas hantering av personuppgifter

Vi bryr oss om dina uppgifter

Din integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU.

För att du ska känna dig trygg med hur Ecoviva behandlar dina uppgifter har vi tagit hjälp av juridisk expertis, advokat och dataskyddsexpert Karl-Fredrik Björklund, partner på Carler Advokatbyrå.

Ecoviva vill berätta för dig vad som gäller och hur vi hanterar dina personuppgifter. Vårt mål är att kunna ge dig så bra service som möjligt. Har du några frågor kan du alltid kontakta kundservice.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

När du är kund hos oss i Ecoviva AB behöver vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och för att kommunicera med de leverantörer och distributörer som hjälper oss att göra det. Det kan gälla beställning, kundtjänst, distribution, garantier, reklamation och liknande. I hela hanteringen av personuppgifter värnar vi din personliga integritet.

Den rättsliga grunden för vår hantering av dina personuppgifter är vår avtalsrelation, artikel 6.1 b) EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Med stöd av ett berättigat intresse, artikel 6.1 f) GDPR, framställer vi också statistik för verksamhetsuppföljning och utvärdering av våra tjänster.

Dina kontaktuppgifter används också för att skicka erbjudanden till dig. Det gör vi med stöd av ett berättigat intresse, artikel 6.1 f GDPR. Däremot används de inte för andra företags marknadsföring utan ditt godkännande. Du kan själv välja om och hur du vill ha marknadsföring från oss och våra samarbetspartners genom att göra aktiva val och avregistrera nyhetsbrev. Gör du inga val kan du få erbjudanden från oss via de kommunikationskanaler som du har uppgett till oss. Har du påvisat intresse för en viss produkt eller typ av matkasse, som vi lanserar, kommer vi att informera er om detta, så kallad profilering enligt regelverket. Du kan när som helst ändra dina val genom att klicka på länken och avböja/avregistrera: menyutskick, informationsmejl, kampanjutskick.

Vi behåller dina personuppgifter under den tid du är kund hos oss. Dock måste viss information finnas kvar för att uppfylla bokföringslagens krav på ekonomisk redovisning i upp till åtta år från uppgiften registrerades.

Vilka kan se dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Dina rättigheter enligt GDPR

Enligt GDPR har du alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som Ecoviva AB har registrerade om dig. Kontakta i sådana fall vår kundtjänst med en begäran om ett registerutdrag. Om du anser att någon personuppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära att den rättas eller används på ett mer begränsat sätt i enlighet med GDPR:s bestämmelser. Om du inte längre är kund hos oss, och det inte finns några utestående skulder, reklamationstider, garantiåtaganden eller liknande, har du rätt att få dina uppgifter raderade, dock måste vi ha kvar viss information för bokföringsändamål i upp till åtta år. Du har rätt att göra invändningar mot Ecoviva AB:s behandling av dina personuppgifter och att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan även begära ut de uppgifter du har lämnat till oss i samband med beställningen och vi kommer då tillhandahålla dig dessa uppgifter digitalt, t.ex. din adress, namn etc. vilken rätt kallas dataportabilitet.

Kontaktuppgifter till Ecoviva AB

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Ecoviva AB, 556767-6936.

Vill du ha kontakt med Ecoviva AB med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du skicka e-post till Ecoviva kundtjänst: www.ecoviva.se/kontakt. Telefon till kundtjänst 08-410 210 02 öppet 9–12 vardagar.

Vänligen Ecoviva